Měření kosmického záření

Jak ohrožuje kosmické záření astronauty a umělé satelity země? Jaké nebezpečenství představuje pro meziplanetární (mezihvězdné) lety? Jaké jsou způsoby detekce kosmického záření na palubách letadel? Jak vypadá závislost intenzity záření na nadmořské výšce a zeměpisné poloze? Jakým způsobem se hodnotí radiační zátěž posádek letadel? Uvedené otázky a některé další se pokusíme zodpovědět během miniprojektu, jehož součástí bude (v případě vhodného počasí) i měření na palubě letadla (s největší pravděpodobností L-410 Turbolet) při letu s detektorem ve výšce až 4000 metrů.

 

 

Organizační info

 

Maximální počet studentů je 6. Garantem miniprojektu je Dagmar Kyselová, KDAIZ FJFI ČVUT a ODZ ÚJF AV ČR.

 

Důležité upozornění

 

Účastníky mini-projektu chceme upozornit, že je nutné, aby se do budovy FJFI dostavili nejpozději do 11:00. V případě hezkého počasí se v rychlosti seznámíte s detektorem a následně odjedeme na letiště do Příbrami. Z tohoto důvodu se ani nebudete moci zúčastnit úvodních přednášek.

 

Zdravotní upozornění

 

Chci upozornit, že při vzletu do výšky 4000 metrů a následném dost často rychlém poklesu k zemi dochází k rychlé změně tlaku vzduchu (tlak ve výšce 4000 m je roven přibližně 62kPa, hodnota tlaku na zemi se pohybuje kolem 100 kPa). Pokud Vám změny tlaku nedělají dobře, doporučuji, abyste účast na miniprojektu diskutovali se svým lékařem.

 

Kontakt